ביטוח דירה

הדירה היא נכס יקר לכל אחד מאיתנו, אך לצערנו יכול להיגרם לה נזק כגון: גניבה, שריפה, רעידת אדמה ועוד. לכן חברות הביטוח מציעות פוליסת ביטוח מבנה או דירה. ביטוח דירה או מבנה- פוליסת ביטוח דירה מכסה על הנזקים של כל החלקים הקבועים במבנה הדירה או שמחוברים אליה חיבור קבוע. ניתן להרחיב בפוליסת הביטוח גם את ערך הקרקע השייכת למבנה. ביטוח דירה מכסה כנגד כל הנזקים הבאים: התפוצצות הדירה התלקחות אש ברק פריצה, גניבה, שוד נפילת כלי טייס נזקים שנגרמו בזדון ועוד יותר מ- % 50 מהדירות בישראל אינן מבוטחות. ומבין אלה שכן מבוטחות – חלק ניכר מהן הוא באמצעות הבנקים למשכנתאות המבקשים לבטח – באמצעות חברות הביטוח – את שלד הבית או חיי הלווה למקרה קטסטרופה שתמנע את המשך תשלומי המשכנתא כסדרם. מדוע התודעה כה חלשה? הישראלי יבטח קודם כל את מכוניתו לפני ביטוח חיים שיבטיח סכום כסף למשפחה בעת קרות אירוע ולכן על ביטוח דירה אין מה לדבר. האומנם? זו טעות נפוצה ומן הראוי לשרשה. כאשר בוחנים את הצורך בביטוח יש לקחת בחשבון, כי המציאות גדולה מכל דמיון והנזק קורה דווקא באותה שנה שבה החלטנו לחסוך ולא לחדש את הביטוח. לכן, אם הדירה שלכם מבוטחת כהלכה אתם יכולים לישון יותר בשקט. אם וכאשר יקרה אירוע קטסטרופה – שריפה, גניבה או שיטפון – יהיה מי שישלם